ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ ВАРНА - ЦЕНИ

60,00лв

Откриване на теч в рамките на един имот.

60,00лв

Откриване на теч на граница на два имота.

80,00лв

Откриване на теч от плосък покрив до 300 кв.м.